Maria ea bokhabane

Maria ea bokhabane,
Rea u lumelisa,
U tletse lineho tsohle
Tsa Morena Molimo.

A re bineng hammoho hle
Lithoko tsa Maria;
Re hlonepheng, re rapele
Mofumahali oa rona.

Morena o na le uena
Ka mehla le kahohle;
Ruri u lehlohonolo
Har’a basali bohle.

Maria ea halalelang
‘M’a Molimo oa rona,
U rapelle ba fokolang,
Joale le ha re falla.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.