Ntate ha ke tsoanele

Ntate ha ke tsoanele
Ho amohela uena.
Oho nketse ke loke
Kea kopa, Morena.
Tlo ka sefubeng sa ka,
Ho ‘na moetsalibe,
Tlo ho ‘na Jesu oa ka,
U lule pelong ea ka.

Ke ikabela uena
Ka pelo eohle ea ka
Ke phelisoe ke uena
Bohobe ba mangeloi.
E, sejo se monate!
Mphepe ka sona, Jesu.
U mphepe fat’seng lena,
U mphepe fat’seng lena.
Ho isa lefung la ka

Akofa, Moren’a ka
U tle ka pelong ea me!
Tlo thuse oa ka moea
Ke tle ke matlafale
Morena oa mafifi
O re hloile ruri.
Morena tlo re thuse,
Ntoeng tsa rona le eena,
Re tle re mo fekise.

Tlo Mong’a pelo ea ka
Ke t’soeroe ke lenyora,
Ke bile ke lapile
Le matla a felile.
Tlo re fepe, Morena.
Ka ona ‘mele oa hao,
O re nehang bophelo,
O matlafatsang moea
O re tiisang pelo.

Lebohang lona batho
Molopolli oa lona!
Ea le nehileng sejo
Se le phelisang moea.
Ahe Morena Kriste,
Mor’a Molimo Ntate.
U tlotlisoe ka hohle,
Ke libopuoa tsohle,
Ka mehla eohle. Amen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.