Oho ngoaneso

Oho ngoaneso, u ee ka khotso
Ho ‘Mopi oa hao ea u bitsitseng kajeno;
U s’u phethile la hao leeto,
U tla phomola ka eohle mehla.

Uena u tsoile tsietsing tsena
Tsa fatse lena, u phethile thomo ea hao;
U s’u ea mane motseng oa khotso,
Motseng o motle le oa phomolo.

E, re bohloko, re lla meokho,
Ka lefu la hao, hoba u re amohiloe,
Ho etsoe thato ea ‘Mopi oa hao,
‘Me e rorisoe ka mehla eohle.

Tsamaea hantle, oho motsoalle,
U boele hae, re roballe mo lebitleng,
U tlo u tsohe ka la bofelo
Mohl’a kahlolo ea batho bohle.

O Maria, uena ‘M’a rona,
Ak’u mo thuse a tsoe kapele mahlokong;
A kene thabong ea leholimo,
Moo a tla lula le bakhethuoa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.