U nke pelo ea ka

U nke pelo ea ka,
Oho ‘M’e ea monate,
E se e khathetse,
E se e fokotse;
Ke neng e mamela
Litaba tsa lefatse
Kajeno e hlotse
E tla ema ruri.

Oho Mofumahali,
Re se re mathela ho uena,
U tla re matlafatsa
Re be ba hao ka matsatsi,
Ba hao ka matsatsi.

Ho monate ho ‘na
Ho ipeha ho uena;
Na nka hloka eng’na,
Ha u ka nkalosa?
Ke uena molisa
U leng molis’a mosa
Re tla u mamela
Re tla u hlonepha.

Kahohle, kamehla
Re fumana tsietsi,
Hobane lefatseng
Li teng lira tse mpe;
U etse ka matla.
Oho, Mofumahali,
Re phele ka ‘nete,
Re le ba hao ruri.

Mane leholimong,
U ba fetile bohle’
U re hopole hle!
Re tle re pholohe
E tl’e re letlotlong
U re rapelle bohle
Re tle re fihlile
Setulo se setle.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.