Bakreste, gopolang

Categories Tswana Hymns, Uncategorized0 Comments

Bakreste, gopolang
Tirafalo tsa bofelo:
Ke loso le katlholo,
Molete, ‘godimo.

Bankana, bankana,
A re di gopoleng.

Bakreste gopolang:
Gonne mmele wa rona
O atlholetswe go swa
Ka ntlha ya ditlolo.

Bakreste, gopolang
Modimo mo katlholong
O duela molemo,
O watlhaya tsebe.

Bakreste gopolang,
Loso lwa mosiami
Lo mo gorosa sentle,
Motsing wa lesedi.