Engelosi engilonda

Engelosi engilonda
Ebusuku nase mini,
Unomusa ngiyabonga
Ngobubele bakho kimi.

Langiduka ongavumi,
Yinqondise idlela yami.
Ongavumi ndigene kokubi,
Ngivikele mlondli wami.

Wophumuza umoya wami
Umasengiseku’feni
Ungiyise ekhaya lami,
Ngiphumule ebuhleni.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.