Pelo nolo

Pelo nolo e ratehang,
Ea lerato le u hlabang,
Oho Jesu ea re shoetseng,
U ratoe hohle lefatsheng.

Moahlodi oa halefa,
Ha re sebeletsa lira:
Puo feela ea hao, Jesu,
E mo kokobetsa pelo.

Ke hobane ka maroba
A Pelo ea hao, u roba
Kubu e loketseng sebe
Sa rona majala-tse-mpe.

Pelo ea hao e hlabiloeng
Ke ‘rato le phethehileng
La ba leketletseng lefung,
Ke eona thebe ea rona.

Re balehela ho uena,
Hobane re mafutsana:
Ke uena ruo la batho
Ba imetsoeng ke melato.

Morena, re amohele
Selibeng sa Pelo e ntle
Ea hao e re fineletsang
Ka ‘rato le re pholosang.

Tlotliso ho uena, Jesu,
Ea ithuhelang lipelo
Ka ‘rato le sa ithateng:
U bokoe ka bo sa feleng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.