Aleluya, lo itumele

Aleluya, lo itumele,
Ditshika tsotlhe lefatsheng.
Jesu Kreste, Mogolodi
O tsogile ruri baswing.
O na a letse lebitleng;
Jaanong ga go ope mo teng.
O fentse Kgosi ya baba.
Ale-aleluya.

Aleluya, lo itumele,
Baagi ba legodimo:
Baengele, baitshephi,
Kopanang le rona jaanong:
Go gakgamala, go tlotla
Bonatla le yone thata
Ya ga Jesu, mung wa loso.
Ale-aleluya.

Aleluya, o itumele,
Oh Maria, mma Mmoloki,
Jaanong o ka bona Jesu
Kgalalelong le mo Bontleng.
Gase lobaka lwa telo,
Ke nako ya Boipelo.
Re tla ipela le wena.
Ale-aleluya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.