Dumela, Kgosi Jesu Kreste

Dumela, Kgosi Jesu Kreste.
Rotlhe re go obamela jaana.
Pako, tlotlo di nne go wena,
O leng Modimo wa rona.

O buse o laole,
Oh Morekolodi.
O phatlakanye baba,
Gola, o nne kgosi.

O Kgosi ka botsalo jwa’go,
Ka gonne o Morwa Modimo
O o busang lobopo lotlhe:
O busa le wena, Jesu.

O Kgosi ka gonne o fentse
Bosula jotlhe mo sefapanong.
O fentse baba ba Morena
Ba e leng baba ba batho.

O Kgosi pusong ya ga Rra’go,
Ya baitshephi le ya barongwa.
Botlhe ba go tlotla ka metlha,
Ba go baka ka difela.

Mme o Kgosi ya Badumedi:
Baa go utlwa, baa go obamela.
Ba tlotla bogosi jwa gago,
Ba go direla ka metlha.

Mme o kgosi ya baganetsi
Lefa ba ikoba ka dikgalo.
Mme le bone ba tla go tlotla
Ka letsatsi ja katlholo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.