Jeso o ngaka

Jeso o ngaka ya batho,
O alafa moya le pelo.
Jaanong ba re lwalang, re bobolang
Re a go itekodisa.

O ntlafaditse lepero
O tsositse losong Lasaro
Wa ba wa leleka bo-Satane
Wa kabolola ditsebe.

Mme jaaka o fodisitse
Malwetse otlhe a mebele
Jalo o n’o eleditse thata
Go tlosa one a mewa.

O tlhabolotse dipelo
O senkile dinku tsa gago,
O di biditse, o di o otlile
O di isitse kwa sakeng.

O golotse Magdalena,
O itshepisitse barutwa,
O ba itshwaretse diteofo,
O ba neile nonofo.

Ga o rate loso, tshenyo,
Ya baleofi boikepong,
Mme ga o time lesedinyana
Lefa go roba lotlhaka.

Ammaaruri, o mmoloki,
O mofodisi, o mothusi;
Jaanong ba re lwalang, re bobolang,
Re a go itekodisa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.