Ke tsatsi ja Paseka

Ke tsatsi ja Paseka:
Rotlhe re opeleng
Kopelo ya Boipelo:
Aleluya.

Mo lefikeng go dule
Molelo o mosha:
Ke Jesu mo kgalalelong.
Aleluya.

Kerese ya Paseka
Ke Jesu mogogi:
Mosipuri wa molelo.
Aleluya.

Re tseye ga molelo
Go tshuba masedi
Ke botshelo jwa grasia.
Aleluya.

Ka masedi a rona
Re sepela fifing
Re sa boife Satane.
Aleluya.

Bosigo jo, jwa tsogo
Bo bonye Letshego
Le kgakgamatso e kgolo.
Aleluya.

Betlehema o bonye
Naledi ngwefela,
Mme mono ga tlhaba tsatsi.
Aleluya.

Tsatsi ke bomodimo:
Jesu ka sebele;
Bonang phatsimo le marang.
Aleluya.

Bosigo jo, bo naya
Kagiso, tetlanyo,
Le tsholofelo, kgomotso.
Aleluya.

Bo leleka bosula,
Bo tlhatswa maleo,
Bo re busetse botshelo.
Aleluya.

Jesu, re obamela
Bogolo jwa gago,
Ka pelo yotlhe re ba ‘go.
Aleluya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.