Motho yo o tsetsweng

Motho yo o tsetsweng fatshing
O tla swa ka pela,
O khutla jaaka sethunya
Mme o tla huduga.

Botshelo jono jwa rona
Bo tletse tapiso,
Ka bofefo bo tla feta
Jaaka phefo fela.

Lefatsheng ga re na motse
Ope o tlhomameng,
Bajaki, tsogang, lo batleng
Ole o sa feleng.

E tlare ke fologela
Moruting wa loso,
Rara, nkutlwele botlhoko,
O nneye botshelo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.