Nna ke rata Jesu fela

Nna ke rata Jesu fela,
Jesu mosefapanong.
Ke seganka se se thata
Sa dintwa tsa Modimo.
O boletse legodimong
Go tlhabana le mamba.
Ke Dafide wa Bakreste
Yo o fenyang kgogela.

Nna ke rata Jesu fela,
Jesu mosefapanong.
O nyatsa tshaka, lerumo,
Go ikanya Morena.
Ka thobane le majana:
Sefapano, dimapo,
Ee, ka tsone le go boga
Jesu o fentse mamba.

Nna ke rata Jesu fela,
Jesu mosefapanong.
O re ruta go mo etsa
Le go lwa jaaka ene.
“Yo o nthatang a ntatele
Mme a tseye mokgoro,
A ralala ‘fifi le nna
Go tsena kgalalelong.”

Nna ke rata Jesu fela,
Jesu mosefapanong.
Le nna ga nke ke boifa
Ditlhabi le dipogo.
Ka matlhoko a botshelo
Ke ka fenya Satane.
Sefapano le dimapo
Ke ditlhomelo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.