Ruri, ke moleofi

Ruri, ke moleofi,
Motho wa boleo;
Mme ke a ikwatlhaya
Ee, ka boikgobo.
Ke rarabologetswe
Mme ke tla nanoga.
ke tla ya kwa go Rara
Mme ke tla ingotla.

Ke tloga ke boela
Kwa morekoloding
Jesu, o nthekegele:
Ke motlhabologi.
Ke ipona mo losong,
Fifing ja timelo,
Phamola moya wa me
Ke se ye molelong.

O nthuse ke ikana
Go latlha Satane,
Tirelo ya molete,
Menate ya fatshe.
Jesu, goga kwanyana
Ke se ka ka tlhola
Ke katogela kgosi
Ya me le Morena.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.