Tla, Moya wa boitshepho

Tla, Moya wa boitshepho
Le dineo tsa gago;
Fologa legodimong.
Tla Rr’a bahumanegi,
Wa grasia monei,
Lesedi ja dipelo.

Mogomotsi botlhukong,
Mothusi mo tlalelong,
Boikhutso mo tirong,
Tapoloso matsapeng,
Tshediso mo selelong,
Botshelo mo khutsafalong.

O letsatsi je lentle;
O bonesa lefifi
Je le pelong tsa rona.
Ga go na bontle bope,
Ga go tshiamo epe
O se yo mo go rona.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.