Tlotlo

Tlotlo e nne go Modimo
Yo busang magodimo
Kagiso e nne mo lefatsheng
Go batho ba siame
Re go boka ka metlha
Re tla nna re go boka.

Gloria, Gloria in excelsis deo

Re ntse re go obamela
Ka tumelo e tshelang
A re bakeng Modimo
Tebogo e sa feleng
O motlhodi yo mogolo
Yo busang magodimo.

Gloria, Gloria in excelsis deo

Jesu Morwa wa Modimo
O kwanyana e tlosang
Dibe tsa lefatshe lotlhe
Re batla go go rata
O re rekegele rotlhe
Ba ba mo lefatsheng.

Gloria, Gloria in excelsis deo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.