Boitumelo jwa gago

Boitumelo jwa gago, Morena,
Ke go nna mo dipelong tsa rona.
Jaaka moeng le moeti botlhukong
O eme fa tlung o konyakonya.
Tsena moeti yo o tlotlegileng,
Itapolose mo moyeng wa me.
Ke tla go disa, ke tla go gomotsa,
Tsena go ja selalelo le nna.

E rile o tswa tlhabanong e kgolo
O etetse barutwa ba Emao.
A kgakgamatso, ka ba go itsile
Fa o ba ngathoganyetsa senkgwe.
A bo go sego bone baitshephi!
O ba tlotlile, wa itshenola,
Le nna ke ratago go theseletsa,
Go segofadiwa jaaka bone.

Magdalena ene ke mo gopola
A go tsholela mo tlung ya gagwe.
O ne a go utlwa ka boineelo
A dutse fa dinaung tsa gago.
Wa re, ‘Marea, o itlhaoletse
Kabelo e e molemo thata.’
Le nna, Jeso, Ke tla go utlwa jalo:
Ke itlholelele kabelo e.

One thought on “Boitumelo jwa gago

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.