Bomonate jwa godimo

Categories Tswana Hymns, Uncategorized0 Comments

Bomonate jwa godimo
bo tlatsa moya pelo
ke utlwile molaetsa
Modimo ke wa gago .

letsatsi ja gompieno
ke modiro o montle
ka barongwa ba a mpitsa
ngwana tla kwano kgosing.

O mmoloki morategi
o ntimole lenyora ,
ke nyelela mo sekakeng
wena o le kgakala.

Pelo yame o e tshware
e nne e nne ya gago
o nkgorose kwa godimong
kwa pusong ya ga raago.