Felo fano ga Modimo

Felo fano ga Modimo
A go dume difela.
A re itumeleng rotlhe:
Jesu o gone jaana.

O agile mo altareng,
Ga a bonwe, o subilwe.
Mme mo sebopegong sa bogobe
O tshela ka sebele.

Kwana e e se nang, sebe,
Lorato lo go tlhabile,
Ka o swetse rona baleofi
Gore o re golole.

Mana a a neleng jale
A tswa kwa legodimong,
Jaanong re a bona ga mmanete
Mo sakramenteng seno.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.