Molao wa gago

Molao wa gago, Kgosi
O itshekile thata;
O itumedisa pelo
Mme o a re sedifatsa.
Re sego fa re ka latela
Lesedi ja gago ka metlha.
Ga re na, ga re na,
ga re na go timela.

Thuto ya ‘go ke mogogi
Yo o re tlhalefisang.
E tlhomame, e siame;
Ke e e eletsegang;
E bile e ntle, e monate,
E kgatlha dipelo tsa botlhe.
Ga re na, ga re na,
ga re na go timela.

Dikatlholo le mafoko
A molomo wa gago
A itekanetse gotlhe
Mme a boammaruri.
Re sepela seding ja Jeso
Mme re barutwana ba gago.
Ga re na, ga re na,
ga re na go timela.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.