Oh Jesu

Oh Jesu, o tle go nna,
O tsala ditseleng,
Ke a go eletsa,
Ke tla go rua leng?
Fa ke sa tshwanelo,
Morena, o ntlhatswe,
O mung wa dipelo
Le wa pelo ya me.

Tlhapelo tsa fatshe
Ruri ke lefela,
Molemo wa nnete
Ke go amogela.
Gapa moya wa me,
nkgabisa ka bontle,
Nkgomotsa, ntshedisa,
O intumedise.

Bajuta ba jele
Mana kwa sekakeng
Ya tswa kwa godimo
Go jesa mabele.
Mme wena o sejo
Se tswa kwa go Rra ‘go
Se ka tlosa loso,
Senaya botshelo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.