Oh Maria, kgarebane

Oh Maria, kgarebane,
Reetsa kodu tsa rona,
O re lebe ka re tsile
Go go itumedisa.
Wa re rata, Maria,
Le fa re sa tshwanela.
Segofatsa, oh mm’a rona,
Segofatsa ba gago.

Re tla tshela ka tlhwafalo
Go go direla.
Re eletsa ka kgotelo
Go tshwana nao gotlhe.
Tirelo le dipako,
Re di go naya jaanong.
Amogela, oh mm’a rona,
Amogela dineo.

Bona dipelo tsa rona:
Re di ntsha setlhabelo.
O di buse, di laole
Mo tseleng ya tshiamo.
O re rute lorato,
Molemo, boitshepho.
Metlhaleng ya nao tsa’go
Re tla ya legodimong.

O modisa jaaka Jesu,
Rona re nku tsa gago.
Re tlhokomele ka gale
Diphatseng tsa botshelo.
Lentswe ja ‘go le botshe:
Timelong o re bitse,
Gore re tatamalele
Kwa sakeng ja ga Jesu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.