Re atamela setulo

Re atamela setulo
Sa Bogosi jwa gago,
Go ba rapelela botlhe
Ba ba mo khutsafalong.

Fa o lotolotsa dibe
Kana go ka ema mang?
O ba utlwele botlhoko,
Phimola tlolo tsotlhe.

A ba tlhabelwe ke sedi
Je le senang bokhutlo,
Ba robale ka kagiso
Ba bone boikhutso.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.