Re mo tlung

Re mo tlung ya’go Modimo;
Re tsile mo setlhabelong,
Go go obamela
Le go go direla,
Go godisa bogosi jwa gago.

Gape re ikwatlhaela
Ditlolo tsotlhe tsa rona.
Ga re a tshwanela
Go go atamela;
Ka re ikanyologile thata.

Tshiamololo tsa rona
Di ntsi, di a re imela.
Mme re solofela
Mo go wena fela:
Itlhaganele go itshwarela.

Utlwa dikodu tsa rona
Fa re lela, re rapela.
O se nne bogale,
O se didimale
Mme o arabe ka pelonolo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.