Re opeleng

Re opeleng gompijeno
Lesomo ja legodimo,
Mephato ya ba ba tuelong;
Mewa e e boitshepho.

Ke ba merafe le ditshika,
Ba mafatshe otlhe fela,
Mme jaanong ba roba mabele
A ba a jetseng matsapeng.

Bonang barutwa ba ga Jeso
Ba ba rutang ditshaba,
Jaanong ba busa Iseraele
Ba beilwe go atlholwa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.