Re tswa mo setlhabelong

Categories Tswana Hymns, Uncategorized0 Comments

Re tswa mo setlhabelong
Re segofaditswe.
Re nole mo Sedibeng
Sa Morekolodi.
Disa letsomane,
Jesu, Mmoloki
Re boloke mo phiring,
Masweng, bosuleng.

Re ne re solofetsa
Go bona masego.
O rile: “Lesang bana
Botlhe ba tle go nna.
Ba ba tlhokang
Ke babobodi,
Mme ke tsile go bitsa
Ba ba timetseng.”