Tlang, re gateng

Tlang, re gateng ka lorato
Mo metlhaleng ya ga Jesu
Tseleng ya sefapano.

Utlwang, kgotleng ya Pilato
Bajuta ba lopa loso
Lwa ga Jesu, Morena.

Jesu o belegesiwa
Mokgoro o o boima,
Ke logong lwa poloko.

Mo mosepeleng wa gagwe
Jesu o wa a lapile.
Tlhase ga sefapano.

Jaanong tseleng ya dilelo
Maria o bona Jesu
A le mo tlhokofalong.

Bajuta ba patikela
Simone, mmoni wa Sirena,
Go sikara mokgoro.

Veronica o ralala
Batlhabani go phimola
Sefatlhego sa Jesu.

Lwa bobedi Jesu o wa
Mo tseleng e, mme Bajuta
Ba mo tsosa ka kgalo.

Jesu o raya basadi:
“Se nteleleng, iteleleng,
Lona bana ba batho.”

Mmoloki o theekela
Lwa boraro mme o wela
Fatshe mo go botlhoko.

Re mo tlhomogeleng pelo:
O apolwa diaparo
Ba mo ronkgela dintho.

Bonang: Ba tla ka dimapo
Mme godimo ga mokgoro
Ba kokotela Jesu.

Jesu o wetsa tlhabelo
Sa gagwe sa thekololo
O kgaoga kagisong.

Ditsala di pagolola
Mmele wa Jesu, Morena
Ka ‘rato lo logolo.

Ba ya go fitlha setoto
Ka tlotlo le khutsafalo
Mo lebitleng le lesha.

Oh Jesu, gakologelwe:
O nkgolotse ka go ntshwela:
A go se nne lefela.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.