Bakreste ba phuthego

Bakreste ba phuthego
Tsogang, lo ipele,
Re lebogeng Modimo
O o re thusitseng.

Dipelo di itumele,
Di tletse tebogo;
Rara o re supeditse
Tshwaro le molemo.

Morena, re lebogela
Neo tse dikgalo.
Re di bolele tsotlhe jang?
Di dintsi segolo.

O re neile botshelo
Boitekanelo,
Dijo tsa malatsi otlhe
Go ya gompieno.

O re file ditshenolo,
O re file Jeso
Le Kereke le tumelo:
Tsela ya poloko.

Gantsi o re rekegetse,
O re itshwaretse;
O re nonotshitse tirong,
O re bolokile.

O re tlametse ka ‘rato
Matlung le malwapeng,
O re rutile tshiamo,
O re nameditse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.