Ga ke a tshwanela

Ga ke a tshwanela, Morena Jesu
Gore o tle pelong ya me.
Fa o bua lefoko lengwe fela
Moya wa me o tla fola.

 Tsena, Jeso wa me;
Tsena, Jeso wa me;
Tsena, tsena, Jeso wa me.

Ga ke na go kgorisiwa lefatsheng:
Dijo di tlhoka monate.
O nnesetse manna a a rudisang:
Moya wa me o tla fola.

Ka tlhologelelo o mpileditse
Kopanong ya barutwana,
Ntshwara ka dikgole tsa loratano,
Mmogo re ye legodimong.

Ga ke tshabe sepe ke na le wena,
Ke ikobele Modimo.
Tsatsi lengwe Rara o tla mpulela
Dikgoro tsa legodimo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.