Gaufi le wena

Gaufi le wena, go monate
O ka inkgogela, impiletse
E rile o boga, o n’o solofetsa
O tla goga botlhe, kwa go wena

Ke rata go dira, sepagamo
Le go sepalama, ke go bone
Fa e le ‘fapano, ka fa thatong ya’ go
A se ntshole fela, go bolokwa

Le fa ke ralala, dikgwa kotsi
Fa nka go fitlhela go lekanye
Ke tla itshokela sefako, dipula
Go go atamela, gautshwane

O na le mafoko, a botlhale
E mang yo ke ka yang, kwa go ene
Le tla ke latele, ke go felegetse
Kwa thabeng tsele, legodimong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.