Ikanye Rara

Categories Tswana Hymns, Uncategorized0 Comments

Ikanye Rara wa’go
Yo o itseng tsotlhe.
O ntse a go tlamela
Ka malatsi otlhe.

Ke gone: Se lele
Tlalelong ya gago.
Ikanye Modimo.

Ikanye Rara wa’go
Yo o busang tsotlhe.
Yo o ka go gololang
Mo botlhokong jotlhe.

Ikanye Rara wa’go
Yo o ratang botlhe.
O tlhomogela pelo
Ba ba mo botlhokong.

Ikanye Mogolodi
Yo o swetseng rona.
Lorato lwa modisa
A lo tla go latlha?

Ikanye mosekisi
Yo o tla atlholang.
Mme ke moitshwaredi
Yo o tla duelang