Morena, re mo poifong

Morena, re mo poifong,
A k’O re lebe tlalelong:
Go swa mabele, dithobo;
Go tsha didiba, melapo.

Bona morafe mo tlaleng;
Dinku, dipodi mo nageng.
Tsotlhe di tla nyelediwa
Fa o sa tle go re thusa.

Lefatshe le idibetse
Mme maru a tswalegile;
Mme maru a tswalegile;
Mme leuba le botlhoko.
Tsatsi le swetsa botshelo.

Metswedi yotlhe ya boteng
A e tloge e phunyege;
Mme dithoba tsa godimo
Di ke di bulege jaanong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.