Morena, thusa

Morena, thusa, re kopa pula.
A pula e ne, re leubeng.
Bona: le senya mme le swafatsa
Sefatlhego sa ‘fatshe.
Re dira, re lema,
Re jala, tlhagola,
Wena fela o ka nosa.

Bona metswedi Bona melapo.
‘Noka di tlhoka Morwalela.
Maru aa gana, Tsatsi lea lela,
Mogote o mogolo.
Go popamo, tlala,
Bojang bo a tlhaela;
Morena, a pula e ne.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.