Re tsile go opela

Re tsile go opela sefela sa pako,
Re opelela pelo ya Mmoloki Jesu.

A re itumeleleng Pelo ya Morena.
A go bakwe lorato lwa gagwe ka metlha.

A Pelo ya ga Jesu, a Tshwaro, tsalano!
E re tlhabetswe batho go tlosa melato.

Ke Pelo e e tukang kgabo tsa molelo
Molelo wa lorato go gotsa lobopo.

E atlhametse rona gore re ikhutse,
Re bone botshabelo re itapolose.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.