Ahe Anna

Ahe Anna ea khabane
Khosatsana ea Davida,
‘Me ea mosa, ‘me ea mohau
‘M’a Maria Movirigo
Nkhono’a Jesu Mong’a rona.

Tsatsing lena la kajeno,
Ka oona ona motsotso,
Pela ea hao aletare
Re tlile ho u nehela
Lipelo tsa rona tsohle.

Hape re tlile ho kopa:
U be leseli la rona
Tseleng ena e boima
Hoba ha re le inotsi
Re utloa re le letsoalo

Supiso sa bo-‘M’a baba,
U holisitse Maria,
Re rute kholiso e ntle,
Re otle bana ba rona,
Ka kholiso ea ngoan’a hao.

Oho, Anna ea monate!
Re kopele ho Molimo
Matla le grasia hle!
Re tsebe ho u hlopepha,
Le ho u rata ka mehla.

Kajeno, oho ‘m’a rona;
Re itlama ho ba ba hao,
Ho phetha ka bokhabane
Tsoanelo tsohle tsa rona
Le lipallo tsa kopano.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.