Amandla kaJosef

Amandla kaJosef umondli ka Jesu
Kahlulwa yilutho nxa esinxusela.
Njengoba uMdali wamenza induna.
NeNkosi yemfuyo yomuz’ oyigcwele.

E! Josef, owake wanhlenga u Jesu,
Mhlazan’ ezingelwa inkos’ uHerod,
Ak’ ungiphuthume nxa ngisengozini,
Ngingaze ngahlulwa umlingi omubi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.