Matla a Josefa!

Matla a Josefa! Ea halalelang
H’a hloloe ke letho h’a re rapella,
Thapelo tsa hae ha li oele fatse
Li ananeloa ke Mor’a Molimo.

Josefa o ne a phelise Jesu
A ‘malehisetsa mane ha Faro,
‘Me a mo ntsa liatleng tsa Heroda,
Morena ea lonya oa moikhantsi.

Oho hle Josefa, ak’u utloe,
U re rapelle ho Jesu Morena,
Hobane ‘Mopi o u entse Tona
Le ‘maballi oa ntlo e halalelang.

Ak’u namolele ba u rapelang,
Ba se ke ba jeoa ke sebatana;
U b qobeletse menong a sera,
Moleki a hlole ‘me aa thasehe.

U Mosireletsi oa ba lekhatheng,
u tl’u nkhopole hle mohla ke tla shoa
Ke tle ke phomole ke fihle khotsong
Moo ke tla fumana mofapahloho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.