Thina bantu

Thina bantu, asidumise
Amaqhawe aseLuganda;
Akholwa kuyuNkulunkulu
Alalela kahle kuye.
Abeka ithemba lawo kuye
Amthanda ngamandla onke.
Ayethaba nokwethaba e
ezulwini naphakade.

Thina bantu, asidumise
Amabuto kaJesu Kristo
Izilingo zonke zenkosi
Embi impela.
Azahlula izinhliziyo zawo
Zahlala zingenasono.
Ayethaba nokwethaba e
ezulwini naphakade.

Thina bantu asidumise
Amakholwa aqinileyo
Adela umkhonto nommese
Adel’ induku nomlilo.
Afisela bonke ukufela
uJesu umfeli wabo.
Ayethaba nokwethaba e
ezulwini naphakade.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.