Utloang hle, mangeloi

Utloang hle, mangeloi a matle,
Utloang thapelo ea bana
Ba khumameng ba re ho lona:
Oho le re rapelleng!

Oho le re rapelleng!

Lona le lulang leholimong
Pel’a Molimo oa rona,
Le hopoleng bana ba lona,
Oho, le re rapelleng!

Lona le binang halelele
Letlotlong la Moren’a ka:
Ho halalele Ntat’a rona!
Oho, le re rapelleng!

Lona le tlileng ka lebitleng
Mohl’a tsoho ea Morena
Le tla bona tsoho ea rona:
Oho, le re rapelleng!

Lona le ileng la bolela
Tsoalo ea ‘Moloki oa ka
Mane, naheng ea Bethlehema,
Oho, le re rapelleng!

Lona, balebeli ba batle
Le re joentseng hantle tsela
Ea ho loka lefatseng lena;
Oho, le re rapelleng!

Lona, le thabang hamonate
Ha Molimo a re rata,
A tsoarela libe tsa rona,
Oho, le re rapelleng!

Lona le loantsang ka matsatsi
Lira tse batlang ho re ja
Le re sireletse ka mehla
Oho, le re rapelleng!

Lona, le tla lula lekhotleng
Mohla kahlolo ea rona
Re thuseng, re fihle ho lona,
Oho, le re rapelleng!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.