Yethi yise

Yethi yise woMsindisi,
Yethi mlondi woMkhululi,
Josef, wen’ othandekayo,
Josef, wen’ othandekayo.

Yethi! Myeni kaMaria.
Yethi nceku yoPhezulu.
Josef of odumisekayo.
Josef of odumisekayo.

Yayimnandi iminyaka
Nezinsulu zakho zonke.
Ekondleni uMsindisi.
Ekondleni uMsindisi.

Sasihle sinodumo
Isikhundla sakho Josef.
Sokugcina uSomandla
Sokugcina uSomandla

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.