Masidumise iNKosi

Masidumise iNKosi yezulu nomhlaba
Engukumkani, ebungangamsha bungenamda
Hlanganani nonke zizwe zoluntu.
Masidumise iNkosi.

Masidumise iNKosi engumlondolozi,
Osikhaphayo ngothando olungapheliyo.
Nosigcina njengabantwana bakhe.
Masidumise iNkosi .

Masidumise iNKosi enguBawo wethu
Usahlulela ngezipho zemihla ngemihla.
Usinceda ekusweleni konke
Masidumise iNKosi.

Masidumise iNKosi esonwabisayo
nesihlalisa ngoxolo entlalweni yethu
zakuhlala nayo ngonaphakade.
Masidumise iNkosi .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.