Thixo ungumncedi

Thixo ungumncedi wethu
Wena ungamandla ethu
Unothando kubo bonke
Abasemhlabeni wonke.

Ukulunga kwakho kuthi
Kuya siyasivuyisa futhi
Kuya, uluvuyo wethu,
Kuhlwa ulikhakha lethu.

Malubekh’ udumo lonke
Kuwe emhlabeni wonke:
Thixo, wena ulumkile,
Thixo wena ulungile.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.