Ah nkos’ andifanele

Ah nkos’ andifanele, ah nkos’ andifanele
Ukukwamkela wena
Uzundenze ndifanele, uzundenze ndifanele
ukukwamkela wena
Vuma ke ukungena kum ongumoni kanye
Yiza ke Yesu wam, yiza ke Yesu wam
uhlale njalo kum.

Ndizinikela kuwe, ndizinikela kuwe
Kakade ndingowakho
Ndiphile ngawe Nkosi, Ndiphile ngawe
Nkosi ukukuvuya kwam.
O sidlo esimnandi, o sonka sokuphila
ndigcine ekuphileni, ndigcine ekuphileni
nasekufeni kwam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.