Akofang, Bakreste

Akofang, Bakreste, ka boitumelo,
Tlang, lotlhe, tlang lotlhe Betlhema.
O re tsaletswe: mung wa baengele.

Tlang a re obameleng,
Tlang a re obameleng,
Tlang a re obameleng, Morena.

Badisa ba lesa matlhape a bone,
Ba tloga ba akofela kwa ngwaneng.
A re yeng nabo go bona losea.

Lesedi je lentle je le tswang leseding:
Modimo o tswang mo Modimong Rara.
O diregile nama gompieno.

Bonang khumanego, bonang boingotlo;
Lorato lo lo sa gaisiweng.
A re mo rateng, re mo amogeleng.

Baengele lotlhe, opelang Sefela,
Le lona, masomo mo legodimong:
A kgalalelo e nne mo Modimong.

Jaanong, ngwana Jesu, ka o re tsaletswe,
Amogela kgobalalo ya rona.
A o bakwe ka bosenabokhutlo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.