Morena, roma Mesia

Morena, roma Mesia,
A tle go re agisanya,
A tle go re ntsha botshwarong,
Go re gogela kgololong.

Mo bohutsaneng re goa,
Rara, re go ikuela:
“Fatoganya magodimo,
O re romele poloko.”

O se shakgale ka metlha,
Mewa e ntse jaaka naga:
Tempele ya ‘go e sentswe
Mme e tshwana le marope.

Roma moagi yo mosha
Le motlosi wa bosula.
A theye Kereke e ntsha
Mo dithabeng tsa Siona.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.