Re tla go ntshetsa

Re tla go ntshetsa neo tsa rona:
O di fetole go nna sejo sa moya.
Senkgwe, mofine dijo tsa fatshe
Ka lefoko di dirwe tlhabelo sa Jesu.
Pelo tsa rona di tla jesiwa
Ka mmele le ka madi a gagwe.

Mme ka lorato mmogo le Jesu
Re itira tshupelo fa ‘naung tsa ‘go.
Thato, ditiro le megopolo
Dikeletso tsa pelo: O di itshepise.
Re tshabe sebe mme re ikgaphe
Go nnela ka malatsi molemong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.