Yesu Mhlekazi

Yesu Mhlekazi, Nkosi yenkosi
Nyana kaThixo noMariya!
Ndiyakuthanda,ndiyabonga
Sithandwa somphefumlo wam.

Ubuhle bonke bezul’ nomhlaba
Budibene kwakuwe
Hayi akukho nto ithandekayo
Ngaphezu koYesu wam.

Intle inyanga, lihle ilanga
Zinjalo nenkwenkwezi
Kodwa uYesu mhle ngaphezu
Kwakho yonke indalo.

Yesu okhoyo ngokwenyaniso
Esibingelelweni
Ndiyakubonga, ndiyakuncoma
Ngenxa yezenzo zakho.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.