Yesu omhle

Yesu omhle othandwayo
Yiza ndinqwenela wena
Ah sihlobo esikhulu,
Yiza Yesu,yiza kum.

Intliziyo yam, Yesu
Ayinakonwatyiswa nto,
Nguwe Yesu wena wedwa,
Onokuyinik’ inyhweba.

Yesu yiz’ uhlale kum
Ndibonis’ indlela yakho
Yiba kukonwaba kwam
Xa ndikhedamileyo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.