Jesu, Kgosi

Categories Tswana Hymns, Uncategorized0 Comments

Jesu, Kgosi re dumedisa wena, Jesu.
Ka kobamelo le ka lorato
Re a go gogodisa, kgosi Modimo.

Jesu, Kgosi ya legodimo, o dumele.
A rona batho le ba ba sego
Rotlhe re khubame pele ga gago.

Jesu, Kgosi ya dikwanyana tsa Kereke.
Fenya boleo fa boitshepho.
Tsotlhe di kopanngwe sakeng ja gago.

Jesu, Kgosi tla go re busa gompieno.
O molaodi, o moatlhodi,
Re go lelalela jaanong ka gale.