Ke ba merafe

Ke ba merafe le ditshika,
Ba mafatshe otlhe fela.
Mme jaanong ba roba mabele
A ba a jetseng matsapeng.

Bonang barutwa ba ga Jesu
Ba ba rutileng ditshaba.
Jaanong ba busa Israele
ba beilwe go atlhola.

Bonang le baswedi-tumelo:
Bone ba tsholotse madi
Ka go ngaparela molao;
Ba sa etse batenegi.

Re bona ba ba itshekileng:
Bafirigo, makgarebe;
Ba ne ba tenwa ke thapelo
Le tirelo ya Satane.

Mme jaanong re lebeng bontsintsi,
Matshuti-tshuti botlhe
Ba ba tshegeditseng tshiamo,
Tao tsa kgosi ya bone.

Oh ‘tsala tsa rona godimo,
Supang lorato lwa lona.
Gopolang, lebang ka tsalano
Ba re sa ntseng re tlhabana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.